Kontaktinfo

Prosper Isichei | Piirkonna direktor

Sajad tuhanded Sahara-tagused aafriklased tegelevad piibliga CBSi suurimas piirkonnas. Nälg Jumala Sõna järele on suur, eriti laste ja noorte seas. Kuigi osalejad seisavad silmitsi paljude takistustega, soovivad nad innukalt saada rohkem teada Jumala ja Tema antud lootuse kohta. Paljud jagavad rõõmuga Piiblit ja õppetunde, et võimalikult paljud külaelanikud saaksid nendega sellel ühisel õppimisel osaleda. Muutunud elud muudavad terveid külasid.

717,603
Osalejad
273,541
Lapsed
24,846
Piiblitunnid
120,000
Kinnipeetavad (vangla) ja pagulased
Üle 58.000
Viimase 4 aasta jooksul levitatud piiblid
1.13 miljardit
inimesed elavad Sahara-taguses Aafrikas